รายละเอียดบทความ

เริ่มต้นลงทุนกับศูนย์ถ่ายเอกสารขนาดเล็ก (Small Copyshop Package) Promotion

Small Copyshop Packet  ราคาแค่ 52,890.- เท่านั้น!! 

ให้พร้อมอุปกรณ์เครื่องสำหรับศูนย์ถ่ายเอกสาร 19 รายการ และของแถม

 รายการอุปกรณ์สำหรับศูนย์ถ่ายขนาดเล็ก ( Small Copyshop Package )

 รายการ

 มูลค่า (บาท)


1. เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Xerox หรือ Samsung

    Copy/Print/Scan + ความเร็ว 20 แผ่น + ชุดป้อนต้นฉบับ


                                            

 

2. อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับศูนย์ถ่าย 19 รายการ


39,990.-

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

12,900.-

 ราคาพิเศษรวมทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  52,890.-


 รายละเอียดอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับศูนย์ถ่าย 19 รายการ

1. เครื่องเข้าเล่ม
2. เครื่องเคลือบบัตร
3. แมกซ์เล็ก
4. แมกซ์ใหญ่
5. กระดาษปก
6. พลาสติกเคลือบ

7. เทปผ้า 1. 5 นิ้ว x 4 ม้วน
8. เทปผ้า 2 นิ้ว x 3 ม้วน
9. ลวดเสียบกระดาษ

10. กระดูกงู 6 ม.ม x 20 ชิ้น

11. กระดูกงู 9. 5 ม.ม x 20 ชิ้น
12. กระดูกงู 12. 5  ม.ม x 20 ชิ้น
13. คีมถอนลูกแม็กซ์
14. คีมปากแหลม
15. ค้อนเหล็กขนาดเล็ก
16. คัทเตอร์/กรรไก/ไม้บรรทัดเหล็ก
17. แผ่นรองตัด
18. ลูกแมกซ์เล็กและใหญ่
19. คลิปเสียบกระดาษ


   ***    พิเศษแถมฟรี  ***

     กระดาษถ่ายเอกสาร B4
     กระดาษถ่ายเอกสาร F14
     กระดาษถ่ายเอกสาร A4
     กระดาษถ่ายเอกสาร A3


รายละเอียดรายรับ/รายจ่าย/กำไร/เงินลงทุนหมุนเวียน 

1. เงินลงทุนวัสดุอุปกรณ์และเงินสดหมุนเวียน

 ประเภท

 จำนวนเงิน(บาท)

- เงินลงทุนตกแต่ง (ไม่รวมค่าสถานที่)

- ค่าเครื่องจักร  + อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับศูนย์ถ่าย

- กระดาษ + อุปกรณ์สิ้นเปลื่อง

- เงินสดหมุนเวียน

                                                                            รวม

  15,000.-

  52,890.-

  10,000.-

  20,000.-

98,890.-

2. รายได้ (ต่อเดือน)

  รายการ

 จำนวนเงิน(บาท/วัน)

- ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 แผ่น/วัน                

- ค่าเคลือบบัตร (10 แผ่น x 15 บาท)/วัน           

- ค่าปริ้นท์งาน (200 แผ่น x 3 บาท)/วัน            

- เข้าเล่มกระดูกงู (5 เล่ม x 30 บาท)/วัน        

- เข้าเล่มเย็บแม็กซ์ (5 เล่ม x 15 บาท)/วัน       

รายได้ต่อวัน

รายได้ต่อเดือน

 1,000.-

150.-

600.-

150.-

75.-

1,975./วัน

59,250.- / เดือน

3. รายจ่าย (ต่อเดือน)

  รายการ

 จำนวนเงิน(บาท)

- กระดาษ 132 รีม (80บาท/รีม)

- อุปกรณ์อื่นๆ

- ค่าไฟฟ้า

               รายจ่ายต่อเดือน                                 

10,560.-

6,000.-

2,000.-

18,560.-/ เดือน

 

4. กำไรต่อเดือน รายได้ - รายจ่าย = 40,690 บาท

 

หมายเหตุ : จำนวนเงินที่เห็นดังกล่าวเป็นแค่การประมาณขั้นต่ำเท่านั้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทำเลพื้นที่ของเจ้าของกิจการด้วย

          *** ผ่อนชำระได้ด้วยบัตรอิออนหรือเฟริสซ้อย ***

ผู้ลงบทความ : ธีรวุฒิ