รายละเอียดบทความ

สาระน่ารู้ : วิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติดเครื่องพิมพ์
การติดขัดที่เกิดขึ้นเมื่อฟีดกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์จะกระพริบไฟ และแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาเครื่องพิมพ์ นอกจากนี้ยังใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารของเครื่องพิมพ์ นี่เป็นขั้นตอนพื้นฐานในการแก้ปัญหาเบื้องต้น
1.ปิด เครื่องพิมพ์ เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าและชิ้นส่วน และป้องกันความร้อนเพิ่มขึ้นในเครื่องพิมพ์
2.แกะและเปิดชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ เพื่อหา​กระดาษที่ติดอยู่ด้วยการถอดหรือเปิดถาดออกทุกแผงเพื่อค้นหาไปพร้อมกัน
3.ดึงแผ่นกระดาษและตรวจสอบแผ่นกระดาษที่ถูกบล็อก และหาเศษกระดาษ โดยนำกระดาษออกอย่างระมัดระวัง  * กระดาษ : เศษเล็กเศษน้อยทั้งหมดที่เหลืออยู่ อาจทำให้เกิดการติดขัดมากขึ้น 
4.ปิด ถาดและเปิดเครื่องพิมพ์ติดตั้งค่าอัตโนมัติ หากเครื่องพิมพ์รายงานว่ากระดาษยังคงติดอยู่ในเครื่อง ให้ตรวจสอบ และจากนั้นปิดถาดอีกครั้ง หากเครื่องพิมพ์ยังคงแจ้งเตือนอยู่ให้ลองเปิดออก และติดต่อศูนย์บริการ

ข้อแนะนำเบื้องต้น
เพื่อป้องกันปัญหากระดาษติดในครั้งต่อไป
1.ใช้เพียงหนึ่งชนิดของกระดาษลงในถาดป้อนข้อมูล
2.ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือถาดป้อนข้อมูล ให้บอกเครื่องพิมพ์ชนิดของกระดาษที่ต้องการพิมพ์ให้ชัดเจน ก่อนพิมพ์ทุกครั้ง
3.ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องพิมพ์ สามารถพิมพ์ได้กับกระดาษที่เลือก
4.ควรปรับความยาวและความกว้างให้เหมาะสมกับกระดาษทุกครั้ง

สุดท้ายการสนใจและเอาใจใส่
จะสามารถแก้ไขปัญหาของเครื่องพิมพ์ได้ และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอนาคตนั่นเอง

ข้อมูลจาก FULL LINE COMPUTER LTD., PART.
ผู้ลงบทความ : Teerawut